Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11.01.2018

 • Metodologie din 14.12.2017, Guvernul României

  Metodologia de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din 14.12.2017

 • Hotărâre 915/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

 • Ordin 285/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 285/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Ordin 1098/2017, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

  Decizia nr. 1098/2017 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

se încarcă...