Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09.01.2018

 • Rectificare din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017, din 09.01.2018

 • Rectificare din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017, din 09.01.2018

 • Rectificare din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 606/2015, din 09.01.2018

 • Circulară 1/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 1/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

 • Ordin 2/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 2/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Ordin 7331/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 7331/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020

 • Decizie 8/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2018 privind aplicarea mobilității pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcția publică de secretar general în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului

 • Decizie 7/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2018 privind aplicarea mobilității pentru domnul Mircea Popa din funcția publică de secretar general la Ministerul Tineretului și Sportului în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 6/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Florin Preda a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 5/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcția de președinte cu rang de subsecretar de stat al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Decizie 4/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice

 • Decizie 3/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii și Identității Naționale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog

 • Hotărâre 958/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

 • Decret 8/2018, Președintele României

  Decretul nr. 8/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 • Lege 8/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

se încarcă...