Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05.01.2018

 • Ordin 5658/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic

 • Ordin 3254/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordin 1565/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1565/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea

 • Hotărâre 963/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Drum de legătură DN 5 - Șoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400", județul Giurgiu

 • Hotărâre 962/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

 • Amendament din 27.09.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

 • Hotărâre 928/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2017 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

se încarcă...