Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04.01.2018

 • Ordin 1568/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1568/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș

 • Ordin 1538/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1538/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Brăila

 • Decizie 2/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Andi Nodiț a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul

 • Hotărâre 938/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș" la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

 • Hotărâre 936/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente

 • Hotărâre 934/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanța, Ilfov, Galați, Covasna, Tulcea, Mureș, Iași, Brașov, Brăila și municipiul București

se încarcă...