Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03.01.2018

 • Hotărâre 909/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară

 • Ordin 7310/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011

 • Ordin 1484/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011

 • Decret 1314/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1314/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1313/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1313/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător

se încarcă...