Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 23.11.2017

 • Metodologie din 14.11.2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Metodologia de verificare/retragere a încadrării unităților generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalații de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergent din 14.11.2017

 • Ordin 106/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 106/2017 pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrării unităților generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalații de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă

 • Ordin 143/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 143/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

 • Decizie 612/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 612/2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

 • Decizie 418/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 418/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

se încarcă...