Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 23.11.2017

 • Ordin 1423/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1423/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița

 • Hotărâre 817/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

 • Regulament din 08.11.2017, Guvernul României

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență social organizat la nivelul comunelor din 08.11.2017

 • Regulament din 08.11.2017, Guvernul României

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din 08.11.2017

 • Regulament din 08.11.2017, Guvernul României

  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului din 08.11.2017

 • Hotărâre 797/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

se încarcă...