Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 21.11.2017

  • Ordin 6795/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

    Ordinul nr. 6795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

  • Decizie 398/2017, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 398/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

  • Decret 1007/2017, Președintele României

    Decretul nr. 1007/2017 privind conferirea unor decorații

se încarcă...