Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 13.11.2017

 • Procedură din 30.10.2017, Ministerul Sănătății - MS

  Procedurile de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate și de siguranță ale țesuturilor și/sau celulelor de origine umană importate din 30.10.2017

 • Ordin 1257/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1257/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecția și evaluarea donatorului de țesuturi și celule, sistemele de alertă și procedurile de urgență, calificarea personalului din băncile de țesuturi și celule, sistemul de calitate, importul și exportul de țesuturi și celule umane, relațiile între băncile de țesuturi și celule și terțe părți

 • Ordin 1379/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 324/1.379/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone

 • Ordin 324/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 324/1.379/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone

 • Hotărâre 808/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

 • Decizie 458/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 458/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13^2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu

se încarcă...