Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 13.11.2017

 • Ordin 1847/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deține o participație majoritară

 • Ordin 2836/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deține o participație majoritară

 • Ordin 1537/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deține o participație majoritară

 • Ordin 1372/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1372/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Brașov

 • Ordin 1291/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1291/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 • Hotărâre 806/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

 • Lege 213/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 • Decret 984/2017, Președintele României

  Decretul nr. 984/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 • Decret 983/2017, Președintele României

  Decretul nr. 983/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decizie 410/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 410/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

se încarcă...