Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 25.10.2017

  • Ordin 1532/2017, Ministerul Transporturilor - MT

    Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

  • Ordin 1493/2017, Ministerul Transporturilor - MT

    Ordinul nr. 1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

  • Decizie 516/2017, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 516/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală

se încarcă...