Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 19.10.2017

 • Rectificare din 19.10.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017, din 19.10.2017

 • Circulară 19/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 19/2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

 • Circulară 18/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 18/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

 • Metodologie din 06.10.2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017

 • Ordin 1339/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1339/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I

 • Ordin 325/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 325/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură

 • Hotărâre 770/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2017 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control

 • Hotărâre 84/2017, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 84/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

 • Ordin 2950/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2950/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă

 • Ordin 2949/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2949/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

se încarcă...