Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 11.10.2017

  • Ordin 2883/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

    Ordinul nr. 2883/2017 privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare

  • Ordin 2616/2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale

    Ordinul nr. 2616/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006

  • Decizie 354/2017, Curtea Constituțională

    Decizia nr. 354/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

se încarcă...