Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 03.03.2017

 • Anexă din 02.03.2017, Ministerul Sănătății - MS

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 207/143/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora din 02.03.2017

 • Ordin 110/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 110/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 143/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 207/143/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 207/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 207/143/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 50/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 50/2017 pentru modificarea lit. b) a pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în baza adeverințelor eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

 • Ordin 34/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 34/2017 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine

 • Hotărâre 90/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Oprea Nelu-Ionel

 • Hotărâre 89/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria

 • Hotărâre 88/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian

 • Hotărâre 87/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brașov de către domnul Rasaliu Marian-Iulian

 • Hotărâre 86/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Șandru Anca Livia

 • Hotărâre 85/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Roman Vasile-Cristian

 • Hotărâre 84/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia

 • Hotărâre 83/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brașov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 • Decizie 660/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 660/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în ansamblul său, precum și, în special, a art. 13 alin. (1) lit. j) din această ordonanță de urgență, și ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

se încarcă...