Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 03.03.2017

 • Ordin 258/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 258/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Horea, județul Alba

 • Hotărâre 74/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"

 • Decizie 22/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 22/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 665/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 665/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), (4^1) și (4^2) și ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

se încarcă...