Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 02.03.2017

 • Ordin 3367/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3367/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011

 • Normă tehnică din 14.02.2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Normele tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană din 14.02.2017

 • Ordin 735/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 735/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

 • Hotărâre 78/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2017 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 77/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2017 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 76/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2017 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 72/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 71/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2017 pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcției pentru Agricultură a Județului Mureș, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

se încarcă...