Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 01.03.2017

 • Ordin 268/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 268/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din județul Timiș

 • Hotărâre 73/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, ca urmare a reevaluării

 • Hotărâre 69/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2017 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoșani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 68/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

 • Hotărâre 67/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București, ca urmare a finalizării unor investiții, a diferențelor din măsurători cadastrale și a reevaluării

 • Hotărâre 66/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării

 • Ordonanță de urgență 18/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

 • Hotărâre 17/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 17/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 16/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 16/2017 privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților ca urmare a cererii de demisie

 • Hotărâre 15/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 15/2017 privind vacantarea unui loc de vicepreședinte al Camerei Deputaților

 • Decizie 8/2017, Senatul României

  Decizia nr. 8/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017

se încarcă...