Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 01.03.2017

 • Normă metodologică din 01.03.2017, Ministerul Sănătății - MS

  Normele metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, din 01.03.2017

 • Ordin 263/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

 • Ordin 139/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 196/139/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Ordin 196/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 196/139/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Ordin 157/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 157/2017 pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013

 • Ordin 28/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 28/2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 martie-31 decembrie 2017

 • Decret 266/2017, Președintele României

  Decretul nr. 266/2017 privind schimbarea rangului Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei, în Consulat

 • Decizie 214/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2017 pentru numirea domnului Robert-Iulian Stănescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al consiliului de administrație

 • Decizie 213/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2017 pentru eliberarea doamnei Ileana Ciutan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice

 • Hotărâre 80/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

 • Decizie 709/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 709/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 273/2017, Președintele României

  Decretul nr. 273/2017 privind conferirea Medaliei Bărbăție și Credință

 • Decret 272/2017, Președintele României

  Decretul nr. 272/2017 privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Serviciul Credincios

 • Decret 271/2017, Președintele României

  Decretul nr. 271/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 270/2017, Președintele României

  Decretul nr. 270/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 269/2017, Președintele României

  Decretul nr. 269/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 268/2017, Președintele României

  Decretul nr. 268/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 267/2017, Președintele României

  Decretul nr. 267/2017 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 265/2017, Președintele României

  Decretul nr. 265/2017 privind înființarea Consulatului General al României la Haifa, Statul Israel

 • Decret 264/2017, Președintele României

  Decretul nr. 264/2017 privind înființarea Consulatului General al României la Salzburg, Republica Austria

 • Decret 263/2017, Președintele României

  Decretul nr. 263/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

se încarcă...