Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11.01.2017

 • Anexă din 09.01.2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Anexele nr. 1-58 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, din 09.01.2017

 • Instrucțiuni 1/2017, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • Ordin 63/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice

 • Ordin 1/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 1/2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017

 • Decizie 41/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2017 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 40/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2017 privind eliberarea domnului Florin Aurel Moțiu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

se încarcă...