Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11.01.2017

 • Anexă din 06.07.2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Anexele nr. 1-12 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor din învățământul preuniversitar, pe niveluri de învățământ - preșcolar, primar, gimnazial și liceal - și pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani, din 06.07.2016

 • Ordin 6188/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 6188/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Anastasya" din localitatea Corbeanca

 • Ordin 6187/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 6187/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Madona Dudu" din municipiul Craiova

 • Ordin 6181/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 6181/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din localitatea Păulești

 • Ordin 4476/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor din învățământul preuniversitar, pe niveluri de învățământ - preșcolar, primar, gimnazial și liceal - și pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

 • Ordin 2352/2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 2352/2016 pentru aprobarea Licenței generale de export și transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forțelor armate, nr. LGEFA-RO-01

 • Hotărâre 105/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 105/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

se încarcă...