Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 10.01.2017

 • Regulament din 30.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina, din 30.06.2016

 • Anexă din 30.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina, din 30.06.2016

 • Normă din 27.12.2016, Institutul Național de Statistică - INS

  Normele de completare a Declarației statistice Intrastat din 27.12.2016

 • Procedură din 19.12.2016, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Procedura privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare din 19.12.2016

 • Ordin 1475/2016, Institutul Național de Statistică - INS

  Ordinul nr. 1475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat

 • Decizie 859/2016, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul și de respectare a mediei prețurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului și a procedurii privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare

 • Procedură din 29.12.2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare din 29.12.2016

 • Ordin 3737/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare

 • Ordin 1228/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1228/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

se încarcă...