Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28.09.2016

 • Metodologie din 31.08.2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ din 31.08.2016

 • Ordin 5223/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 5223/2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

 • Ordin 5087/2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

 • Ordin 2236/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Ordin 3262/2016, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Ordin 683/2016, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 1070/2016, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Instrucțiuni din 16.08.2016, Ministerul Justiției - MJ

  Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare din 16.08.2016

 • Decizie 467/2016, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 467/2016 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1, 2, 3 și 4 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, precum și a hotărârii în ansamblul său

se încarcă...