Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 21.07.2016

 • Ordin 977/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 977/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

 • Decizie 301/2016, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 301/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce privește sintagma "și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărâre 896/2016, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 896/2016 pentru modificarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărâre 897/2016, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 897/2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

se încarcă...