Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 22.08.2017

 • Procedură din 10.08.2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 10.08.2017

 • Procedură din 10.08.2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească din 10.08.2017

 • Ordin 2399/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 • Circulară 14/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 14/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfințirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeș

 • Decizie 1109/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1109/2017 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare și/sau reasigurare a Societății GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L.

 • Decizie 1119/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1119/2017 privind sancționarea Societății DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ȘI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

 • Decizie 592/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 592/2017 privind numirea domnului Laurențiu Chirvăsuță în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizie 591/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 591/2017 privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărâre 585/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordonanță 13/2017, Guvernul României

  Ordonanța nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

 • Ordonanță 12/2017, Guvernul României

  Ordonanța nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

se încarcă...