Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 02.05.2017

 • Decizie 18/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 18/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Regulament 2/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare

 • Normă 13/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

 • Decizie 378/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2017 privind numirea doamnei Aurelia Grațiela Drăghici în funcția de secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 • Decizie 377/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2017 privind eliberarea doamnei Andra Cristina Croitoru din funcția de secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 • Decizie 376/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 376/2017 privind numirea domnului Tudor Vesa în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărâre 261/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Panaite Vasile

 • Ordonanță de urgență 33/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Decret 436/2017, Președintele României

  Decretul nr. 436/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

 • Lege 91/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2017 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

 • Decret 435/2017, Președintele României

  Decretul nr. 435/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 90/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2017 pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011

se încarcă...