Monitorul Oficial, Partea I nr. 281 din 21.04.2017

 • Decizie 602/2017, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 602/2017 pentru modificarea și completarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Rectificare din 10.04.2017, Organizația Maritimă Internațională

  Rectificarea privind anexa 6 privind Rezoluția MSC.370 (93)(adoptată la 22 mai 2014), din 10.04.2017

 • Ordin 410/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 410/2017 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizației Maritime Internaționale din 17 octombrie 2016

 • Ordin 408/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 408/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

 • Ordin 407/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 407/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

se încarcă...