Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 20.04.2017

 • Decizie 314/2017, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

  Decizia nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale

 • Circulară 4/2017, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 4/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017

 • Ordin 3768/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3768/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare" la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

 • Ordin 3630/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3630/2017 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2017

 • Ordin 351/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 351/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Roseți, județul Călărași

 • Ordin 318/2017, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 318/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014

 • Decizie 353/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2017 privind numirea domnului Cosmin Ghiță în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 352/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2017 privind numirea doamnei Alina-Claudia Moldovan în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

se încarcă...