Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 20.04.2017

 • Decizie 1/2017, Colegiul Farmaciștilor din România - CFR

  Decizia nr. 1/2017 privind aprobarea taxei de eliberare a Cardului profesional european pentru farmaciștii membri ai Colegiului Farmaciștilor din România

 • Hotărâre din 20.10.2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

  Hotărârea din 20 octombrie 2016 în Cauza Teică și alții împotriva României

 • Metodologie din 12.04.2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat din 12.04.2017

 • Ordin 3629/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3629/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat

 • Ordin 1174/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1174/2017 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiției, altele decât cele finanțate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărâre 32/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 32/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești - JOIN(2017)4

 • Decret 396/2017, Președintele României

  Decretul nr. 396/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București

 • Acord din 21.04.2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană din 21.04.2016

 • Lege 71/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București

se încarcă...