Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 17.03.2017

 • Decizie 273/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2017 privind numirea domnului Marian Burcea în funcția de membru al consiliului de administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

 • Hotărâre 133/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2016 privind numirea unui consul general

 • Hotărâre 132/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2016 privind numirea unui consul general

 • Hotărâre 131/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2017 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea și numirea unui consul general

 • Hotărâre 130/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncțională"

 • Hotărâre 129/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2017 pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă

 • Hotărâre 128/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2017 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2017

 • Ordonanță de urgență 21/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

 • Decizie 787/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 787/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (4) și (10) din Codul de procedură penală

 • Decret 303/2017, Președintele României

  Decretul nr. 303/2017 privind conferirea Medaliei Bărbăție și Credință

 • Decret 302/2017, Președintele României

  Decretul nr. 302/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decret 296/2017, Președintele României

  Decretul nr. 296/2017 pentru promulgarea Legii privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național

 • Lege 12/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național

se încarcă...