Monitorul Oficial, Partea VI nr. 52 din 17.03.2017

 • Achiziție publică de servicii din 17.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, anunță delegarea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Horezu, Horezu, județul Vâlcea, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Josenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, urmează să concesioneze o suprafață de 256 mp teren intravilan, precum și construcțiile de pe teren - construcții administrative și social culturale construite pe o suprafață de 58 mp în intravilan

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Saligny, com. Saligny, jud. Constanța, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 202 mp situat în intravilanul localității Ștefan cel Mare, com. Saligny, în vederea amplasării și funcționării utilităților necesare obiectivului "Lucrări de construcții hale depozite și clădiri auxiliare în depozitul CNE Cernavodă"

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Pătârlagele, Pătârlagele, județul Buzău, urmează să concesioneze un teren proprietate publică cu suprafața de 13,60 mp

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Vulcan, Vulcan, județul Hunedoara, anunță Raportul cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016 pentru domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunță selecție publică de proiecte în vederea finanțărilor nerambursabile a unor proiecte culturale, pentru anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunță selecție publică de proiecte în vederea finanțărilor nerambursabile a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică "Sportul pentru toți", pentru anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, jud. Satu Mare, anunță selecție publică pentru "Proiecte de tineret, învățământ și recreative", în vederea finanțărilor nerambursabile, pentru anul 2017

se încarcă...