Monitorul Oficial, Partea VI nr. 51 din 16.03.2017

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local al Comunei Brădești, Brădești, jud. Dolj, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - U.A.T. Orașul Uricani, Uricani, județul Hunedoara, urmează să concesioneze un imobil (teren), categoria curți construcții, în suprafață de 575 mp, situat în zona fostului Centru de Plasament din Orașul Uricani

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - U.A.T. Orașul Uricani, Uricani, județul Hunedoara, urmează să concesioneze un imobil (teren) categoria curți construcții, în suprafață de 1001 mp, situat în zona fostului Centru de Plasament din Orașul Uricani

 • Achiziție publică de servicii din 15.03.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - U.A.T. Orașul Uricani, Uricani, județul Hunedoara, urmează să concesioneze un spațiu în suprafață de 40 mp din incinta U.A.M.S. Uricani, parter, în vederea deschiderii unui punct de colectare probe pentru analize medicale

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Brad, Brad, județul Hunedoara, anunță proiectele religioase, culturale și sportive câștigătoare, cărora le-au fost atribuite contractele de finanțare nerambursabilă în anul 2016

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru activități în domeniul asistenței sociale

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Brașov, Brașov, județul Brașov, atribuie în anul 2017 contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport, Programul "Promovarea sportului de performanță"

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru activități comunitare: asistență, dezvoltare profesională, proiecte proprii

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru activități privind asistența socială a persoanelor pensionare și vârstnice

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul social

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Suceava, Suceava, județul Suceava, demarează procedura de selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură-educație, social și sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru activități de protecție și promovare a drepturilor copilului și tinerilor, aflați în situații de risc

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, anunță Lista programelor și proiectelor finanțate în anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, acordă finanțări nerambursabile pentru activități din domeniile: cultură, sport, tineret, învățământ și recreativ, pentru anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Brașov, Brașov, județul Brașov, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al Municipiului Brașov, pe anul 2017

 • Achiziție publică de servicii din 16.03.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Municipiul Fălticeni, Fălticeni, județul Suceava, intenționează atribuirea de finanțări nerambursabile în sumă totală de 351.000 lei pentru domeniul sportiv

se încarcă...