Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 15.03.2017

 • Ordin 152/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 152/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Decizie 782/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 782/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 736/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 736/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

 • Ordin 15/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 15/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

 • Regulament din 22.02.2017, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel din 22.02.2017

 • Hotărâre 4/2017, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel

 • Hotărâre 5/2017, Camera Consultanților Fiscali - CCF

  Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

se încarcă...