Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 15.03.2017

 • Ordin 2102/2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2102/2017 pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din Tulcea, județul Tulcea

 • Ordin 272/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 272/2017 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013

 • Ordin 269/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 269/2017 privind obligația de a asigura stocuri adecvate și continue de medicamente

 • Ordin 61/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 61/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică

 • Ordin 55/2017, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate

 • Decizie 695/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 695/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, și în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) și art. 11 din acest act normativ

se încarcă...