Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 13.03.2017

 • Anexă din 13.03.2017, Ministerul Sănătății - MS

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora din 13.03.2017

 • Ordin 251/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

 • Ordin 60/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

 • Hotărâre 115/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2017 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2017-2019

 • Hotărâre 113/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Amendament din 29.09.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 29 septembrie 2016 și la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului "Reforma educației timpurii în România"

 • Hotărâre 112/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 29 septembrie 2016 și la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului "Reforma educației timpurii în România"

 • Hotărâre 110/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița

 • Hotărâre 109/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituție subordonată Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 99/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2017 privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

se încarcă...