Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 10.03.2017

 • Ordin 3/2017, Banca Națională a României - BNR

  Ordinul nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2014, și a Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2014

 • Decizie 247/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2017 privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotărâre 20/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final

 • Hotărâre 19/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne - COM (2016) 821 final

 • Hotărâre 18/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2017 referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final

 • Hotărâre 17/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2017 referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag - COM (2016) 811 final

 • Hotărâre 16/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final

 • Hotărâre 15/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final

 • Hotărâre 14/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2017 referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără - COM (2016) 710 final

se încarcă...