Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 10.03.2017

 • Decizie 2/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție referitor la "admisibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecății, pronunțate de instanțele de apel, în situația în care apelul este ultima cale de atac"

 • Decizie 284/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Decizia nr. 284/2017 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 • Ordin 14/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 14/2017 pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale și de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

 • Ordin 869/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 869/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Ordonanță de urgență 20/2017, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decizie 20/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 20/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

 • Decret 295/2017, Președintele României

  Decretul nr. 295/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor

 • Decret 294/2017, Președintele României

  Decretul nr. 294/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informații

se încarcă...