Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 08.03.2017

 • Procedură din 01.03.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Procedura de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență din 01.03.2017

 • Ordin 2303/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 383/2303/2017 pentru aprobarea Procedurii de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

 • Ordin 383/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 383/2303/2017 pentru aprobarea Procedurii de deschidere și funcționare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

 • Ordin 384/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 384/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug

 • Decizie 4/2017, Colegiul Medicilor din România - CMR

  Decizia nr. 4/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

 • Decizie 240/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2017 privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 769/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 769/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menționat la poziția nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005

 • Decret 281/2017, Președintele României

  Decretul nr. 281/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler

 • Decret 280/2017, Președintele României

  Decretul nr. 280/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler

 • Decret 279/2017, Președintele României

  Decretul nr. 279/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler

 • Hotărâre 19/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 19/2017 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului Internațional de Conferințe

 • Hotărâre 18/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 18/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 1/2017, Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului

  Hotărârea nr. 1/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/2016

se încarcă...