Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 07.03.2017

 • Hotărâre 233/2012(r1), Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora

 • Ordin 398/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 398/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice

 • Decizie 233/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2017 privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

 • Decizie 232/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2017 privind numirea domnului Andrei Petrișor Maioreanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decizie 231/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2017 privind numirea domnului Eugen Constantin Uricec în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizie 230/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2017 privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă în funcția de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Hotărâre 98/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

 • Decizie 711/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 711/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizie 672/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 672/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

se încarcă...