Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 07.03.2017

  • Hotărâre 4/2017, Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

    Hotărârea nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Programului național de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10/2010

  • Hotărâre 19/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

    Hotărârea nr. 19/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

  • Decizie 670/2016, Curtea Constituțională

    Decizia nr. 670/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, 4, 5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

se încarcă...