Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 03.10.2011

  • Ordin 3139/2011, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

    Ordinul nr. 3139/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, a modelului și conținutului formularului Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat

  • Hotărâre 929/2011, Guvernul României

    Hotărârea nr. 929/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș

se încarcă...