Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 20.12.2010

 • Reglementare din 22.11.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

  Reglementarea tehnică "Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton", indicativ NE 012/2-2010 din 22.11.2010

 • Ordin 2514/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

  Ordinul nr. 2514/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2010

 • Ordonanță de urgență 113/2010, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordonanță de urgență 110/2010, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale

 • Ordin 1493/2010, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1493/2010 privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Lege 255/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Hotărâre 1286/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anul 2010

 • Hotărâre 1285/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanților Guvernului în Consiliul Economic și Social

 • Hotărâre 1263/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărâre 1262/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1258/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 4.496 m2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a lucrărilor de construcție a obiectivului Fluidizare trafic pe DN 1 între km 8+100 și km 17+100 și centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN 7-DN 1A

 • Decret 1216/2010, Președintele României

  Decretul nr. 1216/2010 pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

se încarcă...