Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 10.03.2008

 • Ordonanță de urgență 24/2008, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

 • Hotărâre 230/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2008 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 229/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale existente, situate în județul Hunedoara

 • Hotărâre 228/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Băbiciu, județul Olt, precum și modificarea lungimii unui drum comunal existent

 • Hotărâre 226/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj

 • Hotărâre 222/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2008 privind acordarea cetățeniei române unor persoane

 • Hotărâre 213/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2008 pentru aprobarea denunțării Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Economiei și Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la București la 25 iunie 2002 și la Viena la 14 octombrie 2002

se încarcă...