Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 02.06.2009

 • Procedură din 29.05.2009, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România din 29.05.2009

 • Ordin 1165/2009, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 • Ordin 48/2009, Agenția Națională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport

 • Ordin 340/2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 340/2009 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și Programului operațional pentru pescuit în ceea ce privește aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

 • Ordin 90/2009, Ministerul Administrației și Internelor

  Ordinul nr. 90/2009 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 484/2008

 • Lege 189/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă

 • Hotărâre 558/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2009 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș

 • Decret 869/2009, Președintele României

  Decretul nr. 869/2009 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 • Decret 818/2009, Președintele României

  Decretul nr. 818/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă

 • Decizie 487/2009, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 487/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală

se încarcă...