Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06.09.2006

 • Rectificare din 06.09.2006, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor publici nr. 7.101/2006 din 06.09.2006

 • Ordonanță de urgență 57/2006, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice

 • Ordin 916/2006, Ministerul Sănătății Publice

  Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare

 • Hotărâre 1131/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere, a unor sectoare de drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ghindari și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghindari, județul Mureș

 • Hotărâre 1127/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor sectoare de drumuri situate în județul Neamț

 • Hotărâre 1118/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2006 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Decizie 114378/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

  Decizia nr. 114378/2006 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale Safeguard Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

se încarcă...