Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016

 • Ordin 1154/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

 • Ordin 682/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

 • Procedură din 07.04.2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive din 07.04.2016

 • Ordin 1164/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 • Procedură din 31.03.2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial din 31.03.2016

 • Ordin 1155/2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale

 • Hotărâre 9/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Hotărârea nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

 • Ordin 4051/2015, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 226/4051/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

 • Ordin 226/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 226/4051/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile

 • Ordin 450/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

 • Ordin 469/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 129/389/469/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A.

 • Ordin 389/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 129/389/469/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A.

 • Ordin 129/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 129/389/469/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A.

 • Hotărâre 34/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 34/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare" COM (2015) 587

 • Hotărâre 33/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 33/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626

 • Hotărâre 32/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 32/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile COM (2015) 595

se încarcă...