Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29.01.2016

 • Ordonanță 9/2016, Guvernul României

  Ordonanța nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

 • Ordonanță 8/2016, Guvernul României

  Ordonanța nr. 8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 • Ordonanță 7/2016, Guvernul României

  Ordonanța nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

 • Ordonanță 5/2016, Guvernul României

  Ordonanța nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 • Ordin 2/2016, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 2/2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015

 • Decizie 702/2015, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 702/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1) și art. 35 alin. (2) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Rectificare din 29.01.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.201/2015, din 29.01.2016

se încarcă...