Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 07.12.2015

 • Anexă din 04.11.2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de finanțare privind submăsurile, măsurile și schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, din 04.11.2015

 • Ordin 3250/2015, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3250/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 • Decizie 3470/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 3470/2015 privind reluarea activității Societății EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 • Ordin 2284/2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 2284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de finanțare privind submăsurile, măsurile și schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Decizie 719/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 719/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie 700/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 700/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 697/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 697/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decret 923/2015, Președintele României

  Decretul nr. 923/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

 • Lege 310/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

se încarcă...