Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 22.09.2015

 • Hotărâre 710/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată

 • Ordin 1666/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 881/1071/1666/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR-Marfă" - S.A. deține o participație majoritară

 • Ordin 1071/2015, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 881/1071/1666/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR-Marfă" - S.A. deține o participație majoritară

 • Ordin 881/2015, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 881/1071/1666/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR-Marfă" - S.A. deține o participație majoritară

 • Hotărâre 748/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația

 • Decizie 496/2015, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 496/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală

 • Instrucțiuni din 03.09.2015, Consiliul Concurenței

  Instrucțiunile pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 421/2011, din 03.09.2015

 • Ordin 515/2015, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 515/2015 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 421/2011

se încarcă...