Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 17.09.2015

 • Procedură din 14.09.2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice

  Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România din 14.09.2015

 • Ordin 1115/2015, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1115/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

 • Ordin 1113/2015, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

 • Ordin 5231/2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România

 • Ordin 4649/2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice

  Ordinul nr. 4649/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

 • Ordin 906/2015, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 906/2015 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Telciu, județul Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 54/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărâre 38/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului

 • Decizie 527/2015, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 527/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (3) și (4) cu trimitere la art. 61 alin. (6) și art. 62 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

 • Decizie 520/2015, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 520/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (3) și (4) cu trimitere la art. 62 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

se încarcă...