Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015

 • Decizie 8/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă și ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunță și calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată

 • Hotărâre 546/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2015 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare

 • Hotărâre 544/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

 • Hotărâre 542/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Decret 650/2015, Președintele României

  Decretul nr. 650/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Lege 202/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2015 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Decret 649/2015, Președintele României

  Decretul nr. 649/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

 • Lege 201/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

 • Decret 647/2015, Președintele României

  Decretul nr. 647/2015 privind promulgarea Legii pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși"

 • Lege 199/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2015 pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși"

 • Decizie 506/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 506/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 485/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 485/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 240/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 240/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decizie 239/2015, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 239/2015 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

se încarcă...